Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Titlu de călătorie

Titlul de călătorie - document provizoriu, valabil 30 zile, emis pentru o singură călătorie spre Republica Moldova, cetăţenilor moldoveni, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

Titlul se emite în cazul în care:

 

 • pașaportul a fost pierdut sau furat;
 • paşaportul a fost deteriorat și nu poate fi utilizat;
 • paşaportul are termen de valabilitate expirat;
 • persoana nu a posedat anterior paşaport
 • la solicitarea autorităţilor Republicii Moldova, autorităţilor statelor de acreditare, precum şi a organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale.

 

Pentru emiterea titlului, în dependență de caz, solicitantul prezintă personal sau expediază prin poștă:

 

 1. Cererea de solicitare a titlului de calatorie
 2. O fotografie 3x4 cm, color pe fundal alb;
 3. Certificatul, extrasul sau actul de naştere suedez/finlandez/norvegian, apostilat, precum și pașaportul reprezentantului legal, în cazul solicitării primare a unui document de călătorie pentru persoanele născute în Suedia/Finlanda/Norvegia, ce nu posedă acte moldovenești;
 4. Declarația privind neperfectarea anterioară a pașaportului, în cazul solicitării primare a unui document de călătorie (se solicită de la Ambasadă);
 5. Dovada achitării taxei;
 6. Dacă sunt disponibile, în dependență de caz:
 • buletinul de identitate;
 • certificatul moldovenesc de naștere;
 • paşaportul expirat sau deteriorat;
 • permisul de şedere;
 • orice alt document cu fotografie.

 

În caz de necesitate, pot fi solicitate şi alte documente ce contribuie la identificarea persoanei.

 

Taxa pentru perfectarea titlului de călătorie constituie 25 euro și se achită până la emiterea acestuia (a se vedea taxe consulare și aferente)

 

Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani sunt scutite de taxa consulară.

 

Cetăţenii ce tranzitează, pe cale terestră, state ce impun obligativitatea deținerii unei vize de tranzit (precum România), urmează să solicite perfectarea vizei în speță.