Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Descrierea serviciului consularTariful
(EURO)
Titlu de călătorie25
Paşaport biometricde la 90
Buletin de identitatede la 45
Emigrare autorizată170
Autentificarea notarială a procurilor, persoane fizice30
Autentificarea notarială a procurilor, persoane juridice60
Autentificarea testamentului100
Legalizarea semnăturilor pe documente10
Legalizarea copiilor de pe documente2/pagină
Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele15/pagină
Certificarea faptului aflării persoanei în viață, sau aflării într-un anumit loc20
Certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie10
Certificarea timpului (datei) prezentării documentului15
Eliberarea duplicatelor actelor notariale ale misiunii diplomatice/oficiului consular10
Alte acte notariale50
Supralegalizare consulară a unui document, persoane fizice35
Supralegalizare consulară a unui document, persoane juridice65
Înregistrarea căsătoriei70
Înregistrarea divorţului, în temeiul cererii comune a soților270
Transcrierea actelor de stare civilă25
Schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului30
Dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova15
Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova320
Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50
Adeverinţa privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova10
Certificatul privind cetăţenia Republicii Moldova50
Solicitarea din Republica Moldova a unui act, informaţii35
Perfectarea unui alt document, certificat sau acțiuni consulare, decât cele menționate mai sus35

 

Pentru vize:

Tipul vizeiTariful
(EURO)
Tip A - tranzit aeroportuar20
Tip B - tranzit40
Tip C - scurtă ședere40
Tip D - lungă ședere40

 

Servicii scutite de taxe consulare

 

Nu se percep taxe pentru:

 

  • perfectarea titlurilor de călătorie pentru persoanele sub vârsta de 18 ani;
  • transcrierea actelor de naştere pentru cetăţenii Republicii Moldova născuţi pe teritoriile statelor de acreditare;
  • înregistrarea şi transcrierea actelor de deces, precum şi eliberarea paşapoartelor mortuare pentru cetăţenii Republicii Moldova decedaţi pe teritoriile statelor de acreditare;
  • evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
  • serviciile consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane;
  • perfectarea vizelor pentru persoanele originare din Republica Moldova;
  • actele pentru minori, elevi, studenţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţământ.

 

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, Ambasada poate scuti de achitarea taxei pentru eliberarea titlului de călătorie.

 

Modalităţi de plată a taxelor

 

Taxele se achită exclusiv la contul Ambasadei cu indicarea destinaţiei plăţii şi a numelului solicitantului serviciului consular.

 

Beneficiar: Embassy of the Republic of Moldova
Adresa: Engelbrektsgatan, no. 10, 3tr. 11432 Stockholm, Sweden
Banca: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
SWIFT (BIC): ESSESESS
IBAN: SE825 0000 0000 5277 1011417 - SEK
IBAN: SE735 0000 0000 5277 8250301 - EUR
Cont nr: 5277 1011417 - SEK
Bank-Giro: 5727-3252 - SEK
Cont nr: 5277 8250301 - EUR

 

Ambasada nu percepe achitări în numerar.

 

 

Restituirea taxelor

 

La solicitarea scrisă, taxa se restituie parțial solicitantului dacă:

 

  • serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
  • plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

 

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie diferenţa dintre suma încasată şi taxa ce urma a fi achitată.

 

Taxele pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.

 

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă în termen ce nu depăşeşte un an din data achitării taxei. În cerere se indică modalitatea de restituire şi se anexează copia chitanţei sau a ordinului de plată, precum şi copia actului de identitate. Comisionul bancar pentru transfer se achită de solicitant, cu excepţia cazurilor când plata s-a efectuat fără temei just sau dintr-o interpretare greşită a legii. Decizia privind restituirea taxei sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului în termen de 30 zile din data înregistrării cererii.