Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Sesizări şi reclamaţii

Petiţa constituie orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit conform Legii RM cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994.

 

Petiţiile urmează a fi semnate de autor, indicându-se numele, prenumele, domiciliul şi se depun în scris la adresa Ambasadei sau la adresa electronică stockholm@mfa.gov.md

 

Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile legale se consideră anonime şi nu se supun examinării.