Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Pașapoarte

Pentru depunerea cererilor de perfectare a buletinelor de identitate sau a paşapoartelor biometrice, solicitanţii urmează să se programeze prin email expediind un mesaj la adresa electronică: stockholm@mfa.gov.md comuncând informaţia (numele, prenumele, data nasterii) despre sine şi, după caz, despre copilul supus procedurii de documentare şi specificând ziua dorită pentru vizită . Data coordonată a vizitei va fi anunţată în scurt timp, la fel prin e-mail.

Paşaport pentru solicitanţii cu vârsta de peste 18 ani
 
Paşaportul se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova în următoarele cazuri:
 
·       cererea solicitantului;
·       schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale ale solicitantului;
·       expirarea termenului de valabilitate;
·       pierdere, furt sau deteriorare;
·       dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
·       solicitarea celui de-al doilea paşaport.
 
Actele necesare perfectării paşaportului:
 
·       buletinul de identitate moldovenesc valabil. Prezentarea buletinului de identitate valabil nu este obligatorie, dacă solicitantul depune o declaraţie că acesta nu a fost pierdut, deteriorat sau furat;
·       paşaportul anterior, dacă nu este pierdut, furat sau deteriorat;
·       certificate de stare civilă (de naştere, de căsătorie/divorţ, de schimbare a numelui/prenumelui, de naştere a copiilor cu vârsta de până la 16 ani), eliberate de autorităţile Republicii Moldova. Actele de stare civilă eliberate de autorităţile ţărilor străine, se prezintă numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova (a se vedea aici). Dacă de la data documentării precedente nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale solicitantului, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie;
·       documentele eliberate de autorităţile străine ce atestă stabilirea domiciliului în străinătate (pentru cetăţenii care au obţinut autorizarea pentru emigrare în străinătate).
 
Important:
 
·       Perfectarea paşaportului poate fi solicitată de către cetăţenii Republicii Moldova care posedă buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat, pierdut sau furat, solicitanţii depun concomitent cerere pentru perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric;
·       Prezenţa obligatorie la Ambasadă a solicitantului;
·       Termenul de obţinere a paşaportului cuprinde durata prestării serviciului de către Agenția Servicii Publice, precum şi perioada (aproximativ 2 luni) de remitere a dosarului şi de recepţionare a paşaportului perfectat din Republica Moldova;
Taxele aplicate pentru perfectarea pașaportului biometric:
Costul total de perfectare a pașaportului biometric se achită la contul bancar al Ambasadei Republicii Moldova la Stockholm (a se vedea taxe consulare și aferente).
Notă: Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Ambasadă sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora la direct.
 
Paşaport pentru solicitanţii cu vârsta de până la 18 ani
 
Paşaportul se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova în următoarele cazuri:
 
·       cererea solicitantului;
·       schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale ale solicitantului;
·       expirarea termenului de valabilitate;
·       pierdere, furt sau deteriorare;
·       dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
·       solicitarea celui de-al doilea paşaport.
 
Actele necesare perfectării paşaportului:
 
·       buletinul de identitate moldovenesc valabil (pentru minorii care au atins vârsta de 16 ani). Prezentarea buletinului de identitate valabil nu este obligatorie, dacă solicitantul depune o declaraţie că acesta nu a fost pierdut, deteriorat sau furat;
·       paşaportul anterior, dacă nu este pierdut, furat sau deteriorat;
·       documentul ce atestă grupa sangvină (la eliberarea primară a actelor de identitate);
·       certificatele de stare civilă (de naştere, de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă), eliberate de autorităţile Republicii Moldova. Actele de stare civilă eliberate de autorităţile ţărilor străine, se prezintă numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova (a se vedea aici);
·       actul de identitate al reprezentantului legal;
·       documentele eliberate de autorităţile străine ce atestă stabilirea domiciliului în străinătate (pentru cetăţenii care au obţinut autorizarea pentru emigrare în străinătate);
·       certificatul de căsătorie/divorţ al părinţilor. Dacă părinţii sunt divorţaţi, se prezintă hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la divorţ. Prezentarea acestor documente nu este obligatorie dacă se prezintă acordul ambilor părinţi de perfectare a paşaportului pentru minor, autentificat notarial sau declarat în scris la Ambasadă. Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul printr-o hotărâre a instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă, depune la Ambasadă acordul privind perfectarea paşaportului pentru minor sau îl prezintă autentificat notarial.
 
Important:
 
·       Perfectarea paşaportului în lipsa buletinului de identitate, pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani, este posibilă doar la solicitarea concomitentă a ambelor documente;
·       În calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al minorului, cu condiţia prezenţei obligatorii a ambilor;
·       Termenul de obţinere a paşaportului cuprinde durata prestării serviciului de către Agenția Servicii Publice, precum şi perioada (aproximativ 2 luni) de remitere a dosarului şi de recepţionare a paşaportului perfectat din Republica Moldova;
Taxele aplicate pentru perfectarea pașaportului biometric:
Costul total de perfectare a pașaportului biometric se achită la contul bancar al Ambasadei Republicii Moldova la Stockholm (a se vedea taxe consulare și aferente).
Notă: Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Ambasadă sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora la direct.