Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

COVID-19 INSTRUCŢIUNILE SERVICIULUI DE FRONTIERĂ AL FINLANDEI CU PRIVIRE LA RESTRICŢIONAREA TRAFICULUI LA FRONTIERĂ

Publicat:Mon, 11/05/2020 - 15:39

Pe 7 mai 2020, Guvernul Finlandei a adoptat decizia de a continua controlul frontierei la graniţele interne, cu limitarea traficului transfrontalier până la 14 iunie 2020. Aceste modificări vor intra în vigoare începând cu 14 mai 2020. În sectoarele graniţei interne/externe sunt permise următoarele activităţi.
La graniţa internă:
• traficul de revenire spre Finlanda;
• traficul de revenire spre/prin alte state UE sau Schengen;
• călătoria cu scopul de a munci;
• alt trafic esenţial.
La graniţa externă:
• traficul de revenire spre Finlanda;
• traficul de revenire spre/prin alte state UE sau Schengen;
• plecările din ţară a cetăţenilor statelor terţe;
• alt trafic esenţial.
1. Traficul la graniţele interne dintre Finlanda şi alte state Schengen
1.1. Traficul de revenire spre Finlanda
a) cetăţenii finlandezi şi membrii de familie ai acestora;
b) cetăţenii statelor UE şi Schengen care locuiesc pe teritoriul Finlandei şi membrii de familie ai acestora;
c) cetăţenii din statele terţe care deţin permis de şedere pe teritoriul Finlandei.
1.2. Traficul de revenire spre/prin alte state UE sau Schengen
a) cetăţenii altor state UE şi Schengen şi membrii de familie ai acestora;
b) cetăţenii din statele terţe care deţin permis de şedere pe teritoriul UE şi Schengen.
1.3 Călătoria cu scopul de a munci şi alt trafic esenţial
a) angajarea sau naveta pentru scopuri speciale;
b) membrii corpului diplomatic, personalul organizaţiilor internaţionale, militarii şi colaboratorii organizaţiilor umanitare aflaţi în misiune;
c) persoanele care îşi fac studiile în Finlanda;
d) persoanele care sosesc în Finlanda deţinători de permise de şedere (inclusiv cetăţenii UE/Schengen care şi-au înregistrat dreptul de şedere şi muncitorii sezonieri din ţările terţe în conformitate cu cotele admise);
e) persoanele care călătoresc din motive legate de familie (întâlnirea unui membru de familie, înmormântare, căsătorie sau boală);
f) persoanele care necesită protecţie internaţională sau care călătoresc astfel din motive umanitare;
g) alte călătorii necesare şi justificate (motive personale imperative, marcarea obiceiurilor şi culturii etnicilor Saami).

Trecerea graniţei interne pe râurile dintre Finlanda şi Suedia, precum şi Finlanda şi Norvegia este permisă în scopul activităţilor de pescuit fără acostarea pe teritoriul altui stat.

Transportul de bunuri şi mărfuri, suplimentar transportului internaţional de mărfuri, este permis pentru distribuirea bunurilor de la companii către consumatori.

Scopul şi condiţiile pentru angajare şi navetă în scopuri de serviciu va fi evaluată în legătură cu efectuarea controlului de frontieră. Astfel, la punctul de trecere a frontierei, navetistul va fi solicitat să prezinte documentele ce atestă respectarea condiţiilor de intrare în ţară. Astfel de documente ar putea fi cele care dovedesc relaţia dintre patron şi misiunea de serviciu.

Intrarea cetăţenilor din statele terţe prin alte state Schengen care sosesc în scopul executării muncilor sezoniere, va fi documentată în conformitate cu instrucţiunile specifice emise în acest sens.

Persoanele care intră în ţară vor evita contactele apropiate fără temei şi se vor autoizola pentru 14 zile. În condiţiile de autoizolare, persoanele vor putea să se deplaseze la locul de muncă şi domiciliu, precum şi alte scopuri esenţiale.
Autorităţile responsabile de sănătatea publică vor emite instrucţiuni actualizate şi vor fi distribuite la intrarea în ţară.

2. Traficul la graniţele externe dintre Finlanda şi statele din afara ariei Schengen, cum ar fi Federaţia Rusă
2.1 Traficul de revenire spre Finlanda
a) cetăţenii finlandezi şi membrii de familie ai acestora;
b) cetăţenii statelor UE şi Schengen care locuiesc pe teritoriul Finlandei şi membrii de familie ai acestora;
c) cetăţenii din statele terţe care deţin permis de şedere pe teritoriul Finlandei.
2.2. Traficul de revenire spre/prin alte state UE sau Schengen
a) cetăţenii altor state UE şi Schengen şi membrii de familie ai acestora;
b) cetăţenii din statele terţe care deţin permis de şedere pe teritoriul UE şi Schengen.
2.3 Plecările din ţară a cetăţenilor statelor terţe

2.4. Traficul esenţial
a) personalul din sănătate şi serviciile de salvare (inclusiv serviciul medical de urgenţă) şi profesioniştii care au grijă de persoanele în etate;
b) transportul de bunuri şi personalul logistic;
c) membrii corpului diplomatic, personalul organizaţiilor internaţionale, militarii şi colaboratorii organizaţiilor umanitare aflaţi în misiune;
d) persoanele care sosesc în Finlanda deţinători de permise de şedere (inclusiv cetăţenii UE/Schengen care şi-au înregistrat dreptul de şedere şi muncitorii sezonieri din ţările terţe în conformitate cu cotele admise);
e) persoanele care necesită protecţie internaţională sau care călătoresc astfel din motive umanitare;
f) alte situaţii de trafic necesar şi justificat, cum ar fi munca ce este importantă pentru buna funcţionare a societăţii sau pentru siguranţa aprovizionărilor, care sunt executate de către o persoană sau un grup de persoane venite din altă ţară şi care trebuiesc efectuate fără întârziere, angajarea sau naveta în scopuri de serviciu a cetăţeanului din cadrul UE/Schengen sau a cetăţeanului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord care călătoreşte dintr-un stat din afara zonei Schengen/UE sau care vine din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precum şi persoanele ce călătoresc din motive imperative de familie sau din alte motive de ordin personal.

Persoanele care intră în ţară vor evita contactele apropiate fără temei şi se vor autoizola pentru 14 zile. În condiţiile de autoizolare, persoanele vor putea să se deplaseze la locul de muncă şi domiciliu, precum şi alte scopuri esenţiale.

Autorităţile responsabile de sănătatea publică vor emite instrucţiuni actualizate şi vor fi distribuite la intrarea în ţară.

3. Alt trafic esenţial la graniţele externe

Traficul transfrontalier care se referă la munca ce este importantă pentru buna funcţionare a societăţii sau pentru siguranţa aprovizionărilor, care sunt executate de către o persoană sau un grup de persoane venite din altă ţară şi care trebuie efectuate fără întârziere.

Această categorie de activităţi este stabilită de către Ministerul Relaţiilor Economice şi Angajărilor. Lista sarcinilor stabilite nu constituie o decizie premergătoare de a permite intrările pe teritoriul ţării. Angajatorul trebuie să utilizeze un formular special pentru a justifica necesitatea executării acestor activităţi importante şi fără întârziere de către cetăţeanul străin care vine în Finlanda. Acest formular va fi completat de către angajator şi transmis angajatului, care îl va prezenta ulterior serviciilor de control al frontierei împreună cu alte documente necesare pentru trecerea frontierei de stat. Intrarea în ţară a persoanelor menţionate va fi documentată în conformitate cu instrucţiunile specifice emise adiţional.

Autorităţile responsabile de controlul frontierei vor ţine cont de lista sarcinilor importante şi argumentările angajatorului pe parcursul evaluării necesităţii unui asemenea trafic. Deciziile cu privire la traficul esenţial sunt adoptate de către Serviciul de Control al Frontierei de stat la fiecare punct de traversare a graniţei în fiecare caz separat şi în conformitate cu instrucţiunile în vigoare.
Ministerul Agriculturii şi Silviculturii va emite instrucţiuni detaliate referitor la muncitorii sezonieri care sosesc din ţările terţe.

Detalii: https://bit.ly/2YOqavP