Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Buletine de Identitate

Pentru depunerea cererilor de perfectare a buletinelor de identitate sau a paşapoartelor biometrice, solicitanţii urmează să se programeze prin email expediind un mesaj la adresa electronică: stockholm@mfa.gov.md comuncând informaţia (numele, prenumele, data nasterii) despre sine şi, după caz, despre copilul supus procedurii de documentare şi specificând ziua dorită pentru vizită . Data coordonată a vizitei va fi anunţată în scurt timp, la fel prin e-mail.
 
Buletin de identitate
 
Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi temporar în străinătate, buletinul de identitate se eliberează în următoarele cazuri:
 
·       eliberare primară a buletinului;
·       schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
·       schimbarea domiciliului
·       repatriere
·       constatarea inexactităţilor, erorilor, falsurilor, în înscrisurile din documente;
·       pierdere, furt sau deteriorare;
·       expirarea termenului de valabilitate;
·       dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
·       solicitarea titularului de a-l preschimba.
 
Actele necesare perfectării buletinului:
 
·       buletinul de identitate ce urmează a fi schimbat, dacă nu este pierdut, furat sau deteriorat;
·       certificatele de stare civilă, (de naştere, de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de căsătorie, de divorţ, de deces al soţului, de naştere ale minorilor). Actele de stare civilă eliberate de autorităţile ţărilor străine, se prezintă numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova (a se vedea aici);
·       avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
·       2 fotografii 10x15cm şi 2 fotografii 3x4cm color, mat, pe fond alb;
·       documentul ce atestă grupa sangvină (în cazul eliberării primare a buletinului);
·       paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (în cazul eliberării primare a buletinului).
 
Important:
 
·       Eliberarea buletinului de identitate se efectuează în strictă conformitate cu informaţia ce se conţine în documentele prezentate.
·       La schimbarea buletinului de identitate, în cazul expirării termenului de valabilitate, declarării pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale solicitantului;
·       În cazul eliberării primare a buletinului, minorii (ce au atins vârsta de 16 ani) se înregistrează la domiciliul sau reşedinţa părinţilor sau a unuia dintre părinţi (reprezentant legal). Persoanele care nu au posibilitate de a fi înregistrate la domiciliu sau reşedinţă, fac o declaraţie scrisă în acest sens;
·       Prezenţa obligatorie la Ambasadă. În cazul minorilor, în calitate de solicitant, acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorii a ambilor;
·       Termenul de obţinere a buletinului cuprinde durata prestării serviciului de către Agenția Servicii Publice, precum şi perioada (aproximativ 2 luni) de remitere a dosarului şi de recepţionare a buletinului perfectat din Republica Moldova;
Taxele aplicate pentru perfectarea buletinului de identitate:
Costul total de perfectare a pașaportului biometric se achită la contul bancar al Ambasadei Republicii Moldova la Stockholm (a se vedea taxe consulare și aferente).
Notă: Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Ambasadă sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora la direct.