Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

ANUNT!! COVID-19

Publicat:Tue, 13/10/2020 - 11:18

LISTA STATELOR PENTRU CARE SE IMPUNE REGIMUL DE AUTOIZOLARE LA INTRAREA PERSOANELOR PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA, DIN 12 OCTOMBRIE 2020

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova, în situația stării de urgență publică prin COVID-19, care intră în vigoare din 12 octombrie 2020.

ISLANDA și SUEDIA sunt incluse în lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare!!!

Important:

1. Lista este elaborată în conformitate cu pct. 5.1 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică;

2. ✅Lista se actualizează o dată la 14 zile în ziua de vineri și intră în vigoare din ziua de luni a săptămânii viitoare;

3. ⭕️Indicatorul pentru includerea în listă a statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor în Republica Moldova reprezintă incidența cazurilor de infecție cu COVID-19 mai mare sau egal cu 50 de cazuri la 100.000 populație;

4. ‼️Fișa epidemiologică se îndeplinește obligatoriu pentru persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova din lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare;

5. Lista se publică pe paginile web ale MAEIE, MSMPS, MAI și ANSP în ziua aprobării.

Ministerul reiterează informația referitoare la regimul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu data de 1 septembrie 2020, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din 21 august 2020. Mai multe informații pot fi consultate în textul hotărârii: https://bit.ly/34KdLM8

Informați-vă din surse oficiale: https://msmps.gov.md/minister/comunicare/covid-19/

Despre zona VERDE:

Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de auto izolare de 14 (paisprezece) zile. 

 

În cazul când punctul de pornire este situat într-o ţară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată ţara clasificată ca zonă roşie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roşie, completează fişa epidemiologică şi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

Despre zona ROȘIE:

❌Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:

- membri de familie ai cetăţenilor moldoveni;

- persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;

- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

- elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt

înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova;

- membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;

- cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;

- titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

- persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;

- conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

·         - observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor non-guvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;

·         - jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

⭕️Pentru cetățenii Republicii Moldova care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

Excepţie de la subpunctul anterior se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

- conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;

- persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova sau de peste hotare;

- persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia si/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

- persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;

- lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

- titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor

diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoane în tranzit;

·         - observatori internaţionali la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine, ai organizaţiilor non-guvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală;

·         - jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

❌Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

https://mfa.gov.md/sites/default/files/lista_09_10.png