Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Acte notariale

Ambasada prestează unele servicii notariale persoanelor domiciliate temporar sau permanent în Regatul Suediei, Republica Finlanda şi Regatul Norvegiei.

 

Autentificarea procurilor

 

Procura este înscrisul ce atestă împuternicirile conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanţi.

 

Pentru autentificarea procurilor solicitanţii se prezintă la Ambasadă, conform programării, cu următoarele documente:

  • pașaportul valabil;
  • copia actului de identitate a persoanei ce urmează a fi împuternicită sau informaţia privind numele, prenumele, numărul personal (IDNP).

 

Procurile se semnează de către solicitant, la sediul Ambasadei, în prezenţa funcţionarului consular şi se eliberează pe un termen de cel mult 3 ani.

 

Taxa constituie 30 euro și se achită până la perfectarea procurii (a se vedea taxe consulare și aferente).

 

Legalizarea semnăturii pe declaraţii

 

La legalizarea semnăturilor pe declaraţii, Ambasada nu certifică faptele expuse în declaraţie, ci numai confirmă că semnătura aparţine persoanei care a semnat-o, acest fapt fiind indicat în girul de autentificare.

 

Pentru legalizarea semnăturii pe declaraţii solicitanţii se prezintă la Ambasadă, conform programării, cu pașaportul valabil.

 

Declaraţiile se semnează de către solicitant, la sediul Ambasadei, în prezenţa funcţionarului consular.

 

 

Taxa constituie 10 euro și se achită până la perfectarea declarației (a se vedea taxe consulare și aferente).

 

Legalizarea copiilor de pe documente

 

Ambasada legalizează copiile de pe documente şi extrasele din ele cu condiţia că acestea nu contravin legii şi au putere juridică.

 

Copia de pe copia documentului se legalizează cu condiţia că cea din urmă este legalizată notarial ori este eliberată de o autoritate publică de la care provine documentul. În ultimul caz, copia documentului trebuie să fie întocmită pe formularul autorităţii respective cu aplicarea ştampilei şi a semnăturii conducătorului, precum şi cu menţiunea că originalul documentului se află la autoritatea respectivă.

 

Pentru legalizarea copiilor de pe documente solicitanţii se prezintă la Ambasadă, conform programării, cu următoarele acte:

 

  • pașaportul valabil;
  • originalul documentului al cărei copie urmează a fi autentificată.

 

Taxa constituie 2 euro/pagină și se achită până la perfectarea copiei (a se vedea taxe consulare și aferente).