Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Acte de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă

 

Transcrierea actelor de stare civilă presupune recunoaşterea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către autorităţile străine, prin copierea informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova şi eliberarea certificatului respectiv.

 

Obligatoriu se supun transcrierii actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite până la 17 august 2001 nu se supun transcrierii, se prezintă doar legalizate/apostilate, traduse şi autentificate notarial.

 

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a documentului de stare civilă.

 

Cererea de transcriere se soluţionează în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit până la 3 luni.

 

Tipurile actelor de stare civilă care urmează a fi transcrise:

 

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

 

Transcrierea actelor de stare civilă se efectuează în baza extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, traduse în limba română, cu apostilarea acestora în modul stabilit. Apostila se aplică pe originalul documentului, precum și pe traducerea acestuia întocmită în străinătate.

 

Taxa constituie 25 euro şi se achită la contul Ambasadei (a se vedea taxe consulare și aferente) .

 

Transcrieerea actelor de naștere și deces sunt scutite de plata taxei consulare.

 

Actele necesare transcrierii:

 

Naştere:

 

 

 • cererea privind transcrierea actului de naştere (F-39 CT) ;
 • actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, apostilat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean al Republicii Moldova);
 • actele de identitate ale părinţilor;
 • certificatele de naştere ale părinţilor copilului;
 • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tatăl minorului (certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

Căsătorie:

 

 

 • cererea privind transcrierea actului de căsătorie (F-40 CT) ;
 • actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de autorităţile competente din străinătate, apostilat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean al Republicii Moldova);
 • actul de identitate al soţului, cetăţean străin;
 • certificatele de naştere ale soţilor;
 • certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare sau certificatul de deces al soţului din căsătoria anterioară;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

Divorţ:

 

 

 • cererea privind transcrierea actului de divorţ (F-42 CT) ;
 • actul de divorţ, extrasul de pe act sau certificatul de divorţ eliberat de autorităţile competente din străinătate, apostilat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean al Republicii Moldova);
 • actul de identitate al soţului cetăţean străin;
 • actul de căsătorie, în cazul deţinerii lui;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

Schimbarea numelui şi/sau prenumelui:

 

 

 • cererea privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (F-42 CTS);
 • actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, extrasul de pe act sau certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de organele competente din străinătate, apostilat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

Deces:

 

 

 • cererea pentru transcrierea actului de deces (F-41 CT) ;
 • actul de deces, extrasul de pe act sau certificatul de deces eliberat de organele competente din străinătate, apostilat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean al Republicii Moldova);
 • actul de identitate al declarantului;
 • actele de stare civilă care atestă legătura de rudenie între declarant şi decedat;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.